Prijavi se

Vijesti

Vožnja neosiguranih i neregistriranih vozila najskuplja je vožnja

U slučaju kada vlasnik (vozač) neosiguranog i neregistriranog vozila skrivi prometnu nesreću dužan je vratiti cjelokupni potraživani iznos, a za ispunjenje svoje zakonske obveze jamči svojom cjelokupnom imovinom.

Prema Zakona o obveznim osiguranjima u prometu svaki vlasnik vozila dužan je prije uporabe vozila sklopiti ugovor o osiguranju te ga obnavljati dok je prijevozno sredstvo u prometu. Međutim, i danas se na hrvatskim prometnicama mogu pronaći motorna vozila koja nisu adekvatno osigurana što ugrožava prometnu sigurnost ali i uzrokuje velike materijalne gubitke. Tijekom 2019. i prvih devet mjeseci 2020. godine, hrvatska je policija u prometu zaustavila preko 20.000 vozača koji su upravljali neosiguranim i tehnički nepregledanim vozilima. Takva vozila u pravilu su tehnički neispravna, a posljedice prometnih nesreća u većini slučajeva teže su nego one s tehnički pregledanim, registriranim i osiguranim vozilima.

Upravo iz tog razloga važno je sklopiti ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti budući da su tehnički pregled i  registracija automobila jamstvo sigurnijeg korištenja motornog vozila, a redovitim sklapanjem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti možete uspješno zaštititi svoju imovinu. Naime, u slučaju kada vlasnik odnosno vozač neosiguranog i neregistriranog vozila skrivi prometnu nesreću dužan je vratiti cjelokupni potraživani iznos, a za ispunjenje svoje zakonske obveze jamči svojom cjelokupnom imovinom. S obzirom na to da iznosi šteta, u pojedinim slučajevima, znaju biti i veći od milijun kuna, vlasnici neosiguranih i neregistriranih vozila često moraju dati svoju višegodišnju ušteđevinu, prodati automobil ili nekretninu kako bi podmirili troškove.
 

Želite li izbjeći ovakav scenarij i svesti rizik na minimum važno je znati sljedeće:

  • Kao vlasnik motornog vozila dužni ste prije uporabe motornog vozila sklopiti ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti te ga obnavljati sve dok je motorno vozilo u prometu, odnosno dok nije odjavljeno i dok registarske pločice nisu vraćene nadležnoj policijskoj upravi

  • Neplaćanjem prosječne godišnje premije osiguranja od oko 1.000,00 kn, odnosno nesklapanjem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti izlažete se riziku da za eventualno prouzročenu milijunsku štetu odgovarate neograničeno vlastitom imovinom

  • Zaustavi li vas policija dok upravljate motornim vozilom za koje nije sklopljena polica osiguranja od automobilske odgovornosti predviđen je iznos kazne od 5.000,00 kn pa čak do 50.000,00 kn

  • Vozači koji upravljaju motornim ili priključnim vozilom koje nije registrirano ili kojem je isteklo važenje prometne dozvole propisana kazna je do 2.000,00 kn


Valja istaknuti i kako hrvatska policija provodi nadzor nad kretanjem neosiguranih i neregistriranih vozila kojih, prema procjenama Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO), na hrvatskim cestama trenutno prometuje oko 35.000. Policija također izdaje i obvezni prekršajni nalog protiv vlasnika vozila koji nisu produžili važenje prometne dozvole nakon isteka roka od 30 dana, a nisu odjavili svoje motorno vozilo i vratili registarske pločice. Svako vozilo bez prometne dozvole, knjižice vozila i registarskih pločica, ako je važenje prometne dozvole isteklo više od jedne godine.


Prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, Hrvatski ured za osiguranje (HUO) svim oštećenim osobama isplaćuje odgovarajuće iznose naknade štete ali valja napomenuti i kako Hrvatski ured za osiguranje (HUO) ima zakonsko pravo potraživati naknadu cjelokupno isplaćenog iznosa štete uvećanog za troškove i kamate od vlasnika odnosno vozača neosiguranog vozila koji je skrivio prometnu nesreću.

 

Više o akciji "STOP neosiguranim vozilima" možete pronaći ovdje.