Prijavi se

Vijesti

Webinar: Edukacija za distributere osiguranja i distributere reosiguranja - neživotna osiguranja

Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19) utvrđena je obveza edukacije za sve distributere osiguranja i distributere reosiguranja i ostale upisane u Registar Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - u minimalnom trajanju od 15 sati godišnje.

Hrvatski ured za osiguranje – Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju kao ovlašteni edukator od strane HANFA-e provodi program Kontinuirane edukacije. Sam program je podijeljen na ukupno 6 seminara strukturiranih prema područjima za koje je distributer licenciran od strane HANFA-e te se navedeni seminari međusobno kombiniraju s ciljem ostvarenja potrebnog broja minimalnih sati sukladno Pravilniku.

Otvorene su prijave za  seminar Kontinuirane edukacije NEŽIVOTNA OSIGURANJA. S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju Hrvatski ured za osiguranje je ishodio suglasnost HANFA-e za održavanje online seminara kontinuirane edukacije.

Datum održavanja: 6. i 7 12.2021.

Mjesto održavanja: ONLINE

Trajanje: ukupno 8 sati (raspoređeno u 2 dana)

Rok za prijavu: 3.12.2021.

Polaznicima ove edukacije u Registru HANFA-e se upisuje 8 sati obavezne godišnje edukacije.

Detaljan raspored edukacije možete pronaći u dokumentu u nastavku, a prijaviti se možete putem online prijavnice.

Dokumenti za preuzimanje

Poziv-na-prijavu-.pdf