Prijavi se

Vijesti

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Upravni odbor Hrvatskog ureda za osiguranje je temeljem članka 16. Statuta Hrvatskog ureda za osiguranje dana 29. rujna 2021. godine na svojoj 275. sjednici donio Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

Ovom Odlukom omogućeno je uključivanje, pored društava za osiguranje i drugih distributera osiguranja i/ili reosiguranja sukladno odredbama Zakona o osiguranju u rad Centra za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje, imajući u vidu izmjene i dopune Zakona o osiguranju iz 2018. godine kojim izmjenama je dodano novo poglavlje II. „Distribucija osiguranja i reosiguranja“. Navedenim izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju uveden je kao novi krovni pojam distribucija osiguranja koja podrazumijeva djelatnost predlaganja i sklapanja ugovora o osiguranju, savjetovanje o ugovorima o osiguranju ili obavljanja drugih pripremnih radnji za sklapanje ugovora o osiguranju, ili sklapanja takvih ugovora, ili pružanja pomoći pri upravljanju takvim ugovorima i njihovu izvršavanju, posebno u slučaju rješavanja odštetnog zahtjeva, uključujući pružanje informacija o jednom ili više ugovora o osiguranju u skladu s kriterijima koje odabiru stranke putem internetske stranice ili nekog drugog medija i sastavljanje rang-liste proizvoda osiguranja, uključujući i usporedbu cijena i proizvoda ili popust na cijenu ugovora o osiguranju, ako stranka može izravno ili neizravno sklopiti ugovor o osiguranju na internetskoj stranici ili drugom mediju.

 

Pojam distributer osiguranja obuhvaća posrednika u osiguranju, sporednog posrednika u osiguranju i društvo za osiguranje.

 

Slijedom navedenog, intencija je ove Odluke proširiti zaštitu potrošača u osiguranju i na klijente drugih distributera osiguranja i/ili reosiguranja.

 

Pravilnik o radu Centra za mirenje i postupku mirenja pri Hrvatskom uredu za osiguranje