Prijavi se

Vijesti

Webinar: Vinkulacija ili cesija police osiguranja radi osiguranja potraživanja - poredbena analiza problema iz prakse

Praktični problemi s kojima se suočavaju osiguratelji, banke i drugi korisnici vinkulirane odnosno cedirane police osiguranja prilikom pokušaja naplate

Vrijeme održavanja│ 18. listopada 2021. s početkom u 09:30 sati

Mjesto održavanja│ online putem Webex platforme

Predavači│Izv. prof. dr.. sc. Mišo Mudrić i Zoran Tasić

Trajanje│ 4 nastavna sata

Jezik webinara│ Hrvatski

Rok za prijavu│ 15.10.2021.

O webinaru | Domaće tržište osiguranja u posljednjih nekoliko godina bilježi porast uporabe instituta vinkulacije police osiguranja, a što je posebice primjetno na primjeru vinkulacije police životnog osiguranja u korist banaka. Sam pravni pojam vinkulacije police osiguranja nije precizno definiran i rastumačen kroz postojeće zakonodavstvo odnosno pravnu literaturu, uz što se veže i činjenica kako sudska praksa ponekad različito pristupa utvrđivanju temeljenih prava i obveza osoba povezanih pravnim odnosom vinkulacije. Samim time, osobe koje u svom poslovanju redovito posežu za uporabom instituta vinkulacije police osiguranja, nerijetko bivaju iznenađene ishodom takvih postupaka, odnosno različitim situacijama koje se događaju u poslovnoj praksi i koje dovode do nemogućnosti naplate po vinkuliranoj polici osiguranja. Slični problemi zamjetni su i u poredbenoj praksi koja upozorava na čitav niz problema koji se javljaju u praktičnoj primjeni vinkulacije police osiguranja, osobito kada je riječ o pokušaju naplate potraživanja. Istovremeno, institut ustupa odnosno cesije police osiguranja radi osiguranja naplate potraživanja sve se više koristi u međunarodnom poslovanju iz razloga što su prepoznate određene beneficije korištenja tog instituta u odnosu na klasičnu vinkulaciju police osiguranja. Neovisno o navedenom, i sam institut ustupa odnosno cesije police osiguranja radi osiguranja suočen je s čitavim nizom problema u primjeni, a što se poglavito odnosi na pitanje valjane obavijesti o takvom ustupu odnosno cesiji, te činjenicom kako izbor mjerodavnog prava u bitnome utječe na pravne uvjete koji moraju biti zadovoljeni kako bi pravni posao bio valjan, a o čemu pravni subjekti u praksi počesto ne razmišljaju unaprijed. Konačno, novija osigurateljna praksa prepoznaje i specijalizirane police osiguranja čiji se sadržaj odnosi na osiguranje određene vrste potraživanja, a čija uporaba u određenim situacijama može zamijeniti klasičnu vinkulacije police osiguranja, ili ustup odnosno cesiju osiguranja radi osiguranja naplate potraživanja.

 

Više informacija o webinaru kao i online obrazac prijave potražite ovdje.