sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Zbornik "Dani hrvatskog osiguranja 2015."


PREDGOVOR

Pred Vama je drugi Zbornik radova s „Dana hrvatskog osiguranja“, središnje konferencije djelatnosti osiguranja. Temeljem dobrog odaziva i kvalitetnih članaka u prošlogodišnjem Zborniku, nadamo se da će i ovogodišnji Zbornik rezultirati pozitivnim komentarima. „Dani osiguranja“ za svoje ciljeve i svrhu navode:
• raspravu o aktualnostima u industriji osiguranja i upoznavanje s novostima sa svjetskih i europskih financijskih tržišta,
• usavršavanje djelatnika u osiguranju putem međusobne razmjene znanja, vještina, najboljih praksi i iskustava,
• pozicioniranje osiguratelja u odnosu na pitanja i izazove koje pred njih stavlja aktualni gospodarski i društveni trenutak,
• promoviranje struke osiguranja među građanima i pravnim subjektima kao korisnicima osigurateljnih usluga s ciljem razvijanja svijesti o potrebi i važnosti osiguranja,
• afirmacija struke u odnosu na mjerodavne i nadležne državne institucije i
• educiranje medija o važnosti osiguranja, najnovijim tendencijama u osiguranju i njegovoj društvenoj i gospodarskoj ulozi.
Navedeni ciljevi ujedno su i osnovni ciljevi i intencija Zbornika. U izradi ovogodišnjeg Zbornika sudjelovalo je ukupno 23 autora koji su priznati domaći i inozemni stručnjaci i praktičari iz društava za osiguranje, konzultanti, odvjetnici, suci, kao i znanstvenici i sveučilišni profesori. Zbornik čini 18 članaka od izvornih, preglednih znanstvenih članaka, izlaganja sa znanstvenog skupa do stručnih članka iz različitih područja multidisciplinarne grane osiguranja. Zbornikom se otvaraju važna pitanja u pravnom uređenju djelatnosti osiguranja, specifična pitanja obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u prvom dijelu, izabranih tema iz područja upravljanja društvima za osiguranje te upravljanja rizikom u drugom dijelu i u trećem dijelu različitih tema tržišnog okruženja društava za osiguranja. Članci doprinose razvoju znanosti i struke osiguranja te mogu poslužiti kao korisna literatura, kako u poslovanju društva za osiguranje, prilagodbi regulaciji i povećanju učinkovitosti poslovanja društva, tako i u oblikovanju nadzornog i regulatornog okvira te prepoznavanju šire važnosti djelatnosti osiguranja.
Obuhvat i širina zastupljenih tema u Zborniku ponovno ukazuju na sveobuhvatnost i multidisciplinarnost djelatnosti osiguranja i suvremenog poslovanja društava za osiguranje, čime se naglašava opravdanost i potreba daljnjih istraživanja
i obrade stručnih tema.
Nadamo se da će Zbornik, „Dani“ kao i Nagrada Hrvatskog ureda za osiguranje za najbolje radove doprinijeti produbljenju suradnje i razumijevanja znanosti i prakse, sveučilišta i društava u cilju veće konkurentnosti djelatnosti osiguranja i učinkovitog odgovora na promijenjeno i izazovno tržišno okruženje. Zbornik može poslužiti kao poticaj za daljnja znanstvena istraživanja, stručne analize, ali prvenstveno kao koristan materijal za čitav niz stručnjaka koji se bave djelatnošću osiguranja, bilo djelatnika društava za osiguranje, nadzornog tijela i ostalih povezanih i nadležnih institucija ili poslovnih subjekata te ostalih uključenih strana. Autori i urednici prepuštaju Zbornik znanstvenoj i stručnoj javnosti uz uvjerenje u objavu Zbornika uz iduće „Dane“.
 

Urednici


Dokumenti za preuzimanje